0985.456.616

Thứ 2, 20/08/2018

73ncmt8vqk29

Home Quân sự - Quốc phòng Lữ đoàn Pháo binh 454: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập có thực binh

Lữ đoàn Pháo binh 454: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập có thực binh

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, Lữ đoàn Pháo binh 454 tổ chức diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên, 1 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh.tqqqqdttt455444


tqqqqdttt455444

Thông qua quyết tâm chiến đấu trong diễn tập

 

Cuộc diễn tập tiến hành theo các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

 

Trước khi diễn tập, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu; tổ chức bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị vật chất, phương tiện tham gia diễn tập. Quá trình diễn tập, đơn vị đã thực hiện đúng trình tự các bước; hệ thống văn kiện chuẩn bị chu đáo, đúng quy cách công tác tham mưu; đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận trước, trong và sau diễn tập...

 

Thông qua diễn tập đã đánh giá đúng và toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng, công tác tham mưu tác chiến của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ các cấp trong Lữ đoàn. Trên cơ sở đó kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung các phương án tác chiến, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn trong những năm tới.

                                                                                                Trần Ngọc - Đức Việt