0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Lữ đoàn Phòng không 214: Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Lữ đoàn Phòng không 214: Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp chiến đấu của đơn vị, trong hai ngày (08 và 09-11), Lữ đoàn Phòng không 214 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên, một cấp ngoài thực địa có một phần thực binhld214dttttbnmmka.


ld214dttttbnmmka

Khẩu đội Pháo 37mm-2 của Tiểu đoàn 3 thực hành bắt, bám mục tiêu

 

Cuộc diễn tập gồm các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và tổ chức bắn đạn thật.

 

Trước khi diễn tập, Lữ đoàn đã làm tốt công tác dân vận, chủ động hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực diễn tập; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện, các văn kiện tác chiến; tiến hành bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, trong đó chú trọng bồi dưỡng hiệp đồng giữa các khẩu đội, đại đội trong thực hành bắn.

 

Quá trình diễn tập, hành động của người chỉ huy, cơ quan, đơn vị trong xử trí các tình huống được đánh giá đúng nguyên tắc, có vận dụng sáng tạo, linh hoạt, sát thực tế, đạt yêu cầu đề ra. Nội dung hội ý chỉ huy, quán triệt và triển khai nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan, đơn vị thể hiện đúng trình tự, cụ thể, tỉ mỉ. Hệ thống văn kiện được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ. Hành động của kíp chiến đấu đánh địch trong sở chỉ huy sát thực tế, xử trí các tình huống trên không bảo vệ đội hình các đơn vị binh chủng hợp thành kịp thời, chính xác.

NGUYỄN THANH