1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Lữ đoàn Thông tin 603: Diễn tập chỉ huy - cơ quan ngoài thực địa có một phần thực binh

Lữ đoàn Thông tin 603: Diễn tập chỉ huy - cơ quan ngoài thực địa có một phần thực binh

Trong 2 ngày (7 - 8/11) Lữ đoàn Thông tin 603 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan ngoài thực địa có một phần thực binh, với đề mục: "Lữ đoàn Thông tin chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị và thực hành triển khai, bảo đảm Thông tin liên lạc (TTLL) tác chiến phòng thủ Quân khu".603dt20177ac


603dt20177ac

Hội nghị Đảng uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở trạng thái SSCĐ cao trong diễn tập

 

Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, trước khi vào diễn tập đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị như: Xây dựng hoàn chỉnh các văn kiện phục vụ diễn tập theo từng giai đoạn, kế hoạch điều hành diễn tập của Quân khu; tiến hành bồi dưỡng cán bộ trong khung diễn tập; huấn luyện bổ sung cho bộ đội nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật, khai thác sử dụng khí tài có trong biên chế; triển khai, khai thác các trạm tổng dài, Trạm thông tin quân bưu, thực hành sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật. Tổ chức trên 1.200 ngày công của cán bộ, chiến sỹ đào đắp 6.000 mét khối đât đá làm hào cơ động, xây dựng công sự, hố nước, nhà bạt...

 

Quá trình diễn tập, trong các giai đoạn đơn vị đều thực hiện đúng nguyên tắc và yêu cầu đề ra, tổ chức chỉ huy, hợp đồng chặt chẽ, xử trí các tình huống linh hoạt, phù hợp, kịp thời.

 

Cuộc diễn tập nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy - cơ quan Lữ đoàn, góp phần bảo đảm tốt TTLL trong tác chiến phòng thủ của LLVT Quân khu.

Đức Việt

 

dctttt70nndmmckkdjccc