0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ KHOA HỌC QUÂN SỰ TRONG THỜI KỲ MỚI

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ KHOA HỌC QUÂN SỰ TRONG THỜI KỲ MỚI

 

 

                                                                                                   Đại tá, Th.s Hoàng Anh Thi

                                                                                       Trưởng phòng Khoa học quân sự Quân khu


Ngày 30 tháng 11 năm 1972, Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu Hữu Ngạn ban hành quyết định thành lập Phòng Nghiên cứu Khoa học quân sự (KHQS) - tiền thân của Phòng Khoa học quân sự Quân khu 3 ngày nay. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên Phòng KHQS đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tham mưu; Đảng ủy, BTL Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các hoạt động KHQS, đáp ứng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu trong các giai đoạn.

 

Những năm kháng chiến chống Mỹ xâm lược, Phòng Nghiên cứu KHQS đã tập trung tham mưu, chỉ đạo nghiên cứu một số vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến tranh nhân dân, tổng kết chiến tranh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ tháo gỡ bom, mìn, thủy lôi của giặc Mỹ đánh phá địa bàn Quân khu trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai; thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất, kinh tế kết hợp quốc phòng, góp phần chi viện sức người, sức của giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 

Sau khi nước nhà thống nhất, quán triệt và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bám sát nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu, Phòng KHQS tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; giải pháp xây dựng lực lượng, cách đánh của lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng pháo đài quân sự huyện; giải pháp thực hiện phong trào “Làm giàu, đánh thắng”; biên soạn các công trình lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh cấp Quân khu, cấp tỉnh và cấp huyện, viết lịch sử quân sự lồng ghép với lịch sử truyền thống cách mạng ở cấp xã.

 

Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, cùng với thành lập Đặc khu Quảng Ninh, Phòng KHQS thuộc Bộ Tham mưu và Phòng Lịch sử quân sự thuộc Cục Chính trị Đặc khu ra đời đã đi sâu nghiên cứu về âm mưu, thủ đoạn “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của địch, nâng cao khả năng và biện pháp của LLVT Đặc khu chống chiến tranh xâm nhập biên giới; thực hiện các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; phổ biến một số tài liệu tổng kết của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về đường lối chiến tranh nhân dân, kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo tổng kết 10 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Đặc khu và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Đặc khu.

 

Khi Đặc khu Quảng Ninh và Quân khu 3 sáp nhập, mặc dù có nhiều khó khăn song cán bộ, nhân viên Phòng KHQS đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham mưu đề xuất giúp Đảng ủy, BTL Quân khu triển khai và trực tiếp tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Tính riêng 8 năm (2010-2017) đã hoàn thành 6 đề tài, nhiệm vụ cấp bộ; trong đó, nhiều đề tài, nhiệm vụ đã được in, phát hành triển khai rộng rãi trong toàn quân; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành 52 đề tài cấp quân khu và hàng trăm đề tài cơ sở; đồng thời đẩy mạnh hoạt động sáng kiến ở các cấp, trong đó hàng trăm sáng kiến cấp quân khu và hàng chục sáng kiến cấp Bộ đã được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu.

 

Bên cạnh đó, Phòng KHQS cũng luôn chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường quân sự; tích cực khai thác nguồn tư liệu KHQS, quản lý hệ thống mạng công nghệ thông tin, duy trì hoạt động mạng Mit-sten, trang Web Quân khu 3 và quản lý “Phòng đọc khoa học quân sự Quân khu” với 850 đầu sách, 40 loại tạp chí, ấn phẩm, 320 đề tài, nhiệm vụ KHQS, hơn 1.300 đầu tài liệu huấn luyện chiến đấu… phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Quân khu và cung cấp thông tin khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sỹ. Làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các địa phương và đơn vị bạn; đặt bài, tiếp nhận, biên tập và phát hành ấn phẩm “Thông tin Khoa học quân sự Quân khu 3” mỗi năm 4 số với số lượng 400 cuốn/1số...

 

Phòng tích cực tham mưu cho Đảng ủy, BTL Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành biên soạn nhiều công trình lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh. Từ năm 1999 đến năm 2017, toàn Quân khu đã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản được 238 công trình lịch sử quân sự - tổng kết chiến tranh. Từ những kết quả biên soạn lịch sử, giúp nhiều cơ quan, đơn vị thẩm định, xác định ngày thành lập, ngày truyền thống. Phối hợp với Trung tâm Toán - Máy tính Bộ Quốc phòng, Phòng Quản lý công nghệ, Cục Khoa học quân sự tổ chức nhiều lớp đào tạo phổ cập tin học, huấn luyện tin học cho cán bộ, nhân viên Cơ quan Quân khu; phối hợp, tổ chức xây dựng một số mạng LAN, kết nối mạng Mit-sten tại một số cơ quan, đơn vị; giúp Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo triển khai một số dự án về công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, kiểm tra, giám sát về an ninh mạng.

 

Với chức năng là cơ quan nghiên cứu khoa học, Phòng Khoa học quân sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Quân khu xây dựng nhiều phim tài liệu lịch sử, phim tài liệu về khoa học, công nghệ, môi trường quân sự. Tham gia Hội động nâng ngạch chức danh Quân khu; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy chế, nguyên tắc, đủ tiêu chí cho từng chức danh…

 

Với những thành tích đạt được, Phòng Khoa học quân sự Quân khu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng thưởng nhiều Bằng khen, danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”, “Đơn vị Quyết thắng”. Đó là sự đánh giá, ghi nhận công lao đóng góp, sự nỗ lực phấn đấu của lớp lớp cán bộ, nhân viên của Phòng trong suốt chặng đường lịch sử 45 năm qua và là cơ sở để cán bộ, nhân viên của Phòng tiếp tục phấn đấu viết tiếp trang lịch sử vàng truyền thống.

 

Phát huy truyền thống "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khách quan, phát triển", trong những năm tới, cán bộ, nhân viên Phòng KHQS Quân khu phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ Tham mưu, Đảng ủy, BTL Quân khu tin tưởng giao phó, góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.