1

thứ 7, 21/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Hưng Yên là tỉnh thuộc vùng châu thổ sông Hồng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ phía Đông của thủ đô Hà Nội, là địa bàn quan trọng trong thế trận phòng thủ của cả nước. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức triển khai xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu, vững chắc, phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa bàn. Nhờ đó, tiềm lực mọi mặt của tỉnh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” từng bước được củng cố vững chắc.hygvvvvkppt11


                                                                                    hygvvvvkppt1

                                                                                       Đại tá Nguyễn Chí Công

                                                                                 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

                                                                            Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên

 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng KVPT, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh ra chỉ thị về quy hoạch thế trận quân sự KVPT tỉnh; đồng thời tham mưu xây dựng các đề án thực hiện các văn bản pháp quy về quốc phòng, kế hoạch xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) trong các trạng thái quốc phòng… Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN), Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng, làm cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần vững mạnh trong KVPT; trong đó, đặc biệt chú trọng đối tượng là cán bộ chủ chốt các cấp, chức sắc, chức việc tôn giáo và học sinh, sinh viên. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức rà soát các đối tượng, lựa chọn, cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 40 nghìn lượt cán bộ các cấp; hơn 270 chức sắc, chức việc tôn giáo; giáo dục QP-AN cho 340 nghìn học sinh, sinh viên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, bảo vệ Tổ quốc, tạo cơ sở cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN ngay từ cơ sở.

 

hygvvvvkppt11

Huấn luyện vượt vật cản ở Đại đội Trinh sát đặc nhiệm- Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh).

 

Nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với QP-AN. Ưu tiên các dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tính lưỡng dụng cao để vừa giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong thời bình, vừa dễ huy động, động viên trong thời chiến. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng, quy hoạch tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn kết chặt chẽ với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, bảo đảm hợp lý, hài hòa cả lợi ích kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực QP-AN. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về QP-AN, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của thực tiễn.


Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành “Đề án xây dựng công trình KVPT tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2035 và những năm tiếp theo”. Theo đó, chú trọng xây dựng kế hoạch đầu tư tu sửa, xây mới các công trình quốc phòng trong KVPT tỉnh, huyện; tập trung ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu, quan trọng như: Sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trận địa phòng không, trạm tiếp nhận quân nhân dự bị, hệ thống thao trường huấn luyện, trạm cứu hộ, cứu nạn và một số công trình mang tính lưỡng dụng… tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến. Nhờ đó, 5 năm qua, toàn tỉnh đã hoàn thành quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tốc độc tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bộ mặt địa phương từng ngày được “thay da đổi thịt”, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, tạo tiền đề vật chất, kỹ thuật, nhân lực ngày càng lớn trong xây dựng và hoạt động của KVPT.


Để hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng KVPT, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, tập trung xây dựng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; chú trọng kiện toàn về tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng, ưu tiên bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, coi trọng huấn luyện kỹ chiến thuật cá nhân, huấn luyện đêm, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế sát với đặc thù nhiệm vụ của địa phương. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% khá, giỏi. Cùng với xây dựng lực lượng thường trực, tỉnh thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng chính trị cao, tỷ lệ đạt 1,6% so với dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 16%. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh tổ chức được 3 khóa đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn cho gần 200 đồng chí, đã và đang đào tạo 4 lớp trung cấp ngành quân sự cơ sở cho hơn 250 đồng chí; cử 34 đồng chí đi đào tạo cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở; đào tạo 5 khóa SQDB bằng ngân sách địa phương; thành lập 48 ban CHQS trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện và duy trì hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp với địa phương làm tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý nguồn, tăng cường bồi dưỡng chuyển loại quân sự chuyên nghiệp, nâng hạng DBĐV và kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế. Hiện nay, các đơn vị DBĐV tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%. Công tác tuyển quân hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt.


Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, sát thực tế. Từ năm 2010 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức diễn tập KVPT cho 12 huyện, thành phố; mỗi năm chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ từ 30 - 35 xã, phường, thị trấn; năm 2014, tổ chức diễn tập KVPT tỉnh đạt kết quả cao. Thông qua diễn tập đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành hoạt động tác chiến KVPT của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, có biện pháp thiết thực để tiếp tục hoàn thiện vận hành cơ chế hoạt động, chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN, xây dựng KVPT ngày càng hiệu quả. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nắm, giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.


Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về xây dựng KVPT. Trong đó ,tập trung xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng KVPT, làm tròn chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, hiệu quả về xây dựng, hoạt động của KVPT; chỉ đạo, chỉ huy chặt chẽ, hiệu quả công tác xây dựng, hoạt động của lực lượng DBĐV, DQTV, xây dựng cơ quan quân sự tỉnh, huyện, thành phố vững mạnh toàn diện. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và từng đối tượng; kết hợp huấn luyện với duy trì các chế độ trực SSCĐ, đề cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, tổ chức luyện tập, diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn, không ngừng nâng cao trình độ, sức mạnh SSCĐ, khả năng phối hợp hiệp đồng với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; kết hợp huấn luyện với công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, “Đền ơn, đáp nghĩa”, qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong KVPT, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


 

dctttt70nndmmckkdjccc