1

Thứ 5, 19/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Phường Vàng Danh (TP. Uông Bí, Quảng Ninh): 70 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Phường Vàng Danh (TP. Uông Bí, Quảng Ninh): 70 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Uông Bí vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) năm 2017 cho 70 đồng chí là cán bộ, công chức phường, bí thư chi bộ, trưởng khu phố, tổ trưởng dân phố và cán bộ đầu ngành các đoàn thể ở tất cả 12 khu phố, thôn, bản trên địa bàn phường Vàng Danh (thuộc đối tượng 4).pvddddmmmnakxx


pvddddmmmnakxx

Hướng dẫn học viên làm bài thu hoạch kết quả học tập tại lớp

 

Các học viên đã được truyền đạt 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác QP-AN; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới. Kết quả viết bài thu hoạch, hầu hết các học viên đạt khá, giỏi./.

Đinh Quang Huy


 

dcccctkkknnnhhhvvff