1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Sư đoàn 350: Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ

Sư đoàn 350: Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ

Từ ngày 15 đến 17-11, Sư đoàn 350 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ với đề mục: “Sư đoàn bộ binh phòng ngự ở địa hình trung du”.sddd35000dtchhhna


sddd35000dtchhhna

Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn thông qua quyết tâm chiến đấu

 

Cuộc diễn tập được tiến hành qua ba giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Quá trình diễn tập, các khung tập và vai tập đã thể hiện khá nhuần nhuyễn nội dung; phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng. Trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trên bản đồ đã thực hiện đúng trình tự các bước; nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, chính xác. Hiệp đồng chiến đấu giữa bộ binh và các binh chủng đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật.  

 

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ nên cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập, trình độ, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến của người chỉ huy và cơ quan, đơn vị được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến phòng ngự trên địa bàn trung du trong tình hình mới.

                                                                                                Bình Minh

 


 

dctttt70nndmmckkdjccc