1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Tỉnh Hòa Bình: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3

Tỉnh Hòa Bình: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3

hbkglbdktqppp

 

 

Tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình, Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 (khóa 72) cho 120 đồng chí là trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh.

hbkglbdktqppp

 

Quang cảnh buổi khai giảng


 

Trong thời gian 12 ngày (từ 12 đến 23-6), các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; Diễn tập chiến đấu phòng thủ; Một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; Quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh trong tình hình mới

 

                   Tuấn Anh


 

dcccctkkknnnhhhvvff