0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Tỉnh Hưng Yên triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

Tỉnh Hưng Yên triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.tkqpannchhhv20


tkqpannchhhv20

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP&AN

 

Năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng công tác giáo dục QP&AN. Trong năm, đã cử 95 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2; tổ chức bồi dưỡng đối tượng 3 cho 162 đồng chí và chỉ đạo bồi dưỡng đối tượng cho 42.914 đồng chí; giáo dục QP&AN cho 32.716 học sinh, sinh viên.

 

Tại hội nghị, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh xác định hoàn thành tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2019; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục QPAN. Phối hợp với Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu kiểm tra công tác giáo dục QP&AN tại 4 huyện và thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP&AN năm 2018.

Khắc Cường