0985.456.616

Chủ nhật, 24/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Tỉnh Quảng Ninh: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3

Tỉnh Quảng Ninh: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3

Ngày 4-10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh Quảng Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, khóa 28 cho trên 100 đồng chí thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.bglbbnncmmvkkjjcvc


bglbbnncmmvkkjjcvc

Các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

 

Trong thời gian 16 ngày (từ ngày 19/9 - 4/10), các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; luyện tập và kiểm tra bắn súng ngắn k54 bài 1; tham quan diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Bình Liêu...

 

Khóa bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, từ đó, vận dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3. Kết quả viết thu hoạch 100% học viên đạt khá giỏi, trong đó có gần 50% đạt giỏi.

 

Nhân dịp này, Trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen cho 12 cá nhân tiêu biểu trong khóa học./.

Văn Đảm