0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Tỉnh Quảng Ninh: Hơn 100 cán bộ thuộc đối tượng 2 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Tỉnh Quảng Ninh: Hơn 100 cán bộ thuộc đối tượng 2 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Sáng 11- 6, tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2 (khóa 92). Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu tới dự và chỉ đạo.tqskkkqkncjdjdcc1


tqskkkqkncjdjdcc1

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

 

Tham gia lớp học có hơn 100 học viên là cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; đại biểu hội đồng nhân dân và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước có trụ sở trên địa bàn tỉnh.

 

 

 Trong thời gian 19 ngày (từ11 đến 29-6), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP&AN; chiến lược QP, AN một số nước có liên quan đến QP, AN của Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; tham quan học tập, nghiên cứu thực tế và bắn súng K54 bài 1…

 

Khóa học nhằm bồi dưỡng cho học viên những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về QP&AN, làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ quan, đơn vị, địa phương trong tình hình mới.


tqskkkqkncjdjdcc11

Các đại biểu dự Lễ khai giảng

                                                                                                     Đoàn Trang