0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Tỉnh Thái Bình: Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Tỉnh Thái Bình: Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sáng 12-6, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018).tbtkkklcmdjjcmmccc


tbtkkklcmdjjcmmccc

Toàn cảnh hội nghị

 

Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh thường xuyên được rà soát, kiểm kê, đăng ký quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích. Hầu hết diện tích đất quốc phòng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng... Tuy nhiên, hệ thống công trình quốc phòng trên địa bàn tỉnh đều nhỏ lẻ, nằm rải rác, xen kẽ trong khu dân cư, do đó việc nắm, quản lý, khai thác, sử dụng còn khó khăn; nhiều công trình bị xuống cấp, hư hỏng, không còn phát huy tác dụng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan như: Ban hành hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa một số quy định của Pháp lệnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng ngân sách đầu tư để xây dựng các công trình phòng thủ và khu quân sự, nhất là trên tuyến biên giới biển của tỉnh.

Văn Dũng