0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Thành phố Hải Phòng: Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3

Thành phố Hải Phòng: Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3

Chiều 26-5, tại trường Quân sự Hải Phòng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -an ninh đối tượng 3, khóa 52, năm 2017 cho 84 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo quận, huyện; chủ doanh nghiệp trên địa bàn.bglbdqpanhpp


bglbdqpanhpp

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên


Trong thời gian 12 ngày, các học viên được nghiên cứu 13 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về quốc phòng -an ninh; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng- an ninh; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản một số luật liên quan đến quốc phòng- an ninh và thực hành bắn súng K54 bài 1…


Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, trong đó 52 học viên xếp loại giỏi, 32 học viên xếp loại khá.

                                             Văn Hải