0985.456.616

Thứ 6, 22/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Thành phố Hải Phòng: Tăng cường bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Thành phố Hải Phòng: Tăng cường bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sáng 07 - 6, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018). Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.hopppcmkkdmmccca


hopppcmkkdmmccca

UBND thành phố Hải Phòng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình Quốc phòng và khu vực Quân sự (1994 - 2018)

 

24 năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành và UBND các địa phương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tăng cường bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự. Về cơ bản các công trình quốc phòng và khu quân sự được sử dụng đúng mục đích, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

 

Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền nâng cao nhận thức để nhân dân tự giác bảo vệ công trình quốc phòng; bố trí nguồn kinh phí để tu sửa, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình phòng thủ theo Nghị định 152 của Chính phủ.

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, để thực hiện tốt pháp lệnh, đề nghị các đơn vị quân đội cần tăng cường rà soát, chấm dứt các hợp đồng cho thuê đất quốc phòng với các cá nhân, tập thể; đối với các diện tích chồng lấn và lấn chiếm đất quốc phòng, UBND thành phố giao cho các địa phương phối hợp với các đơn vị quân đội giải quyết dứt điểm. Bộ CHQS thành phố kiểm tra thực trạng, thống kê lô cốt tại các quận, huyện báo cáo UBND thành phố để đề xuất với Bộ Quốc phòng có phương án giải quyết trong năm 2018. Đối với các công trình quốc phòng trọng điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ CHQS thành phố bổ sung các danh mục đầu tư trung hạn và xem xét bố trí đầu tư công đối với các công trình quốc phòng tại các quận, huyện./.

Đức Việt