0985.456.616

Chủ nhật, 24/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Thành ủy Hải Phòng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X)

Thành ủy Hải Phòng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X)

Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị.tkkk10nnn2811


tkkk10nnn281

Trung tướng Vũ Hải Sảng, UVTU Đảng, Tư lệnh Quân phát biểu tại biểu tại Hội nghị

 

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, 10 năm qua Thành ủy Hải Phòng đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng - quân sự địa phương hằng năm, làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, đề án, quy hoạch triển khai thực hiện. Chỉ đạo Bộ CHQS thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp, nhất là diễn tập KVPT thành phố năm 2016 được Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới. Một nhân tố quan trọng là kinh tế- xã hội thành phố phát triển mạnh đã tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng tiềm lực KVPT; nhiều hạng mục công trình phòng thủ cấp thành phố được triển khai xây dựng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ…


tkkk10nnn2811

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao thưởng 14 tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 28 của thành phố Hải Phòng thời gian qua; đề nghị Thành uỷ tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị định, thông tư của cấp trên về xây dựng, hoạt động KVPT; nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng, hoạt động KVPT. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các cấp, các ngành và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm thất bại âm mưu "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...

 

Nhân dịp này, UBND thành phố Hải Phòng đã khen thưởng 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị.

Đức Việt