1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Triển khai hội thi kỹ thuật toàn quân năm 2017

Triển khai hội thi kỹ thuật toàn quân năm 2017

Chiều 13-3, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ tham gia hội thi các chuyên ngành kỹ thuật toàn quân năm 2017. Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.hnkttqkkdadaxhnkttqkkdadax

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Tổng Cục Kỹ thuật, năm 2017, LLVT Quân khu sẽ tham gia các hội thi như: Hội thi Trưởng phòng Tham mưu - Kế hoạch; Hội thi Kỹ thuật tên lửa khí tài đặc chủng; Hội thi Kỹ thuật tăng-thiết giáp…


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu: chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các cá nhân tham gia hội thi phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để triển khai mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và tham gia hội thi đạt kết quả cao nhất.


Hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật, tạo sự thống nhất trong việc xây dựng nề nếp chính quy, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm chủ các loại vũ  khí trang bị kỹ thuật; đồng thời tạo cơ hội để các cơ quan, đơn vị thi đua củng cố, nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới.

 NGUYỄN QUÝ 


 

dcccctkkknnnhhhvvff