0985.456.616

Thứ 2, 10/12/2018

74nn22t12

Home Quân sự - Quốc phòng Trường Đại học Hải Phòng: Sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2017

Trường Đại học Hải Phòng: Sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2017

Sáng 26-12, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2017. Đại tá Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tới dự và chỉ đạo.dhhpppskkkcnnmma


dhhpppskkkcnnmma

Đồng chí Đại tá Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Theo đánh giá của hội nghị, năm 2017, công tác biệt phái sĩ quan được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc theo Nghị định 165/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT-BQP-BNV của liên Bộ Quốc phòng- Bộ Nội vụ, Hướng dẫn số 1450/HD-CT ngày 06/12/2004 của Tổng cục Chính trị về quản lý sĩ quan biệt phái. Đội ngũ sĩ quan biệt phái công tác tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) thuộc Trường Đại học Hải Phòng luôn hiệt tình, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của nhà trường; chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong học sinh, sinh viên.

 

Trong năm qua, Trung tâm đã tổ chức giảng dạy kiến thức QP-AN cho 16 trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn với trên 11 nghìn học sinh, sinh viên, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ cơ quan, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức huấn luyện, rèn luyện kỷ luật cho Tiểu đoàn tự vệ nhà trường...

 

Tại hội nghị, các đại biểu sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QPAN, trong đó xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị định số 165 của Chính phủ về “Công tác biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam", tăng cường nâng cao chất lượng sĩ quan biệt phái, coi trọng bản lĩnh chính trị, kiến thức sư phạm, trình độ chuyên môn quân sự, quốc phòng; đảm bảo tốt các chế độ, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho sĩ quan biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

                                                                                                               Đoàn Trang