0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Trường Quân sự Quân khu: Bế giảng đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng năm 2018

Trường Quân sự Quân khu: Bế giảng đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng năm 2018

Sáng 22-11, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Lễ Bế giảng đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng năm 2018.bglllvmmbnncjjcvvvb


bglllvmmbnncjjcvvvb

Ban Giám hiệu nhà trường trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

 

Sau 5 tháng, 92 học viên khóa học được học tập các nội dung cơ bản như: Công tác đảng, công tác chính trị; các môn quân sự chung bao gồm, điều lệnh, chiến thuật, địa hình quân sự và các môn kỹ, chiến thuật chuyên ngành.

 

Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp ra trường, 97,34% tốt nghiệp khá và giỏi, trong đó có 80 học viên giỏi. Tại Lễ Bế giảng, Ban Giám hiệu nhà trường đã khen thưởng 89 đồng chí giáo viên, cán bộ quản lý và học viên có kết quả cao trong học tập.

Văn Toán