0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khóa 93)

Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khóa 93)

Sáng 9-7, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) đối tượng 2 (khóa 93). Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu tới dự và chỉ đạo.tssgklkqkkcjhjcccv1


tssgklkqkkcjhjcccv1

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Tham gia khóa học có hơn 100 đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp huyện và tương đương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

 

Trong thời gian 19 ngày (từ 9-7 đến 27-7), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch đối với Việt Nam; chiến lược một số nước có liên quan đến QP- AN của Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến; giới thiệu một số nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tham quan học tập, nghiên cứu thực tế; bắn súng ngắn K54 bài 1…


tssgklkqkkcjhjcccv11

Quang cảnh Lễ khai giảng

 

Khóa học nhằm bồi dưỡng những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

                                                                                             Đoàn Trang