0985.456.616

Chủ nhật, 24/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Trường Quân sự tỉnh Hải Dương: Khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị

Trường Quân sự tỉnh Hải Dương: Khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị

Sáng 02 - 8, Trường Quân sự tỉnh Hải Dương liên kết với Trường Quân sự Quân khu tổ chức khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB) binh chủng hợp thành năm 2018 bằng nguồn ngân sách địa phương. Đại tá Phạm Đức Tiếp, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.hdskkkkkgancjjdc


hdskkkkkgancjjdc

Đại tá Phạm Đức Tiếp, Phó Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra nơi ở của các học viên

 

Tham gia lớp học có 150 học viên là hạ sĩ quan dự bị hạng 1 được lựa chọn từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được học tập các nội dung theo chương trình của Bộ Quốc phòng, gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

 

Lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, tốt nghiệp ra trường trở về địa phương phục vụ ở ngạch SQDB, có đủ khả năng tham gia xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đức Việt