0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng UBND tỉnh Ninh Bình: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

UBND tỉnh Ninh Bình: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

Chiều 27-12, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS- QPĐP) năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo. Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.nbtkkdjhhvnbhhhbccv


nbtkkdjhhvnbhhhbccv

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP năm 2018

 

Hội nghị đánh giá, năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ QS, QPĐP, như: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tích cực, chủ động chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn. Bộ CHQS tỉnh chủ động tổ chức hiệp đồng công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo chặt chẽ, kịp thời đối phó với các tình huống, không để bị động, bất ngờ. LLVT tỉnh tham gia hàng nghìn ngày công giúp nhân dân các huyện: Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, đúng kế hoạch; huấn luyện cho lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trong đó 83,3% khá, giỏi. Các nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự được thực hiện có nền nếp, chất lượng. Năm 2018 đã bàn giao 1.600 thanh niên cho 7 đầu mối nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. Chính sách xã hội, hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện hiệu quả.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS-QPĐP năm 2019, đề nghị Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác QS-QPĐP; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác QS-QPĐP trong tình hình mới; thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng- Nhà nước, Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ QS-QPĐP, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Nhân dịp này, 260 tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP năm 2018.

                                                     Đoàn Trang