0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng UBND thành phố Hải Phòng: Tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2018

UBND thành phố Hải Phòng: Tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2018

Sáng 25-12, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2018. Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.hppfhhcnnvggdcvvc


hppfhhcnnvggdcvvc

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Chiến sỹ thi đua” cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TĐQT năm 2018

 

Năm 2018, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP như: Chỉ đạo phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sẵn sàng động viên công nghiệp. Mở 190 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 15 nghìn lượt người; giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 93 nghìn lượt học sinh, sinh viên. Đầu tư hơn 6 tỉ đồng xây dựng thao trường, mô hình, trang thiết bị huấn luyện. Chăm lo xây dựng LLVT địa phương đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, nâng cao sức mạnh và khả năng SSCĐ. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt thứ hạng cao. Với những kết quả đạt được, Bộ CHQS thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Bộ CHQS thành phố trong năm qua. Đồng thời yêu cầu năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo huấn luyện, tổ chức diễn tập ở các cấp đạt kết quả cao; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng…

Hoàng Tuấn