0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Xử lý thành công quả bom nặng 225kg ở Quảng Ninh

Xử lý thành công quả bom nặng 225kg ở Quảng Ninh

Ngày 13/4, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319, Bộ Quốc phòng đã xử lý và di chuyển an toàn quả bom MK82 tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.qnnnddqbmmcjhhakkxxc


qnnnddqbmmcjhhakkxxc

Di dời quả bom về nơi hủy nổ

 

Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn để triển khai dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319, Bộ Quốc phòng đã phát hiện quả bom MK82, trọng lượng 225kg, chiều  dài 1,54m, đường kính 27,4cm, trọng lượng thuốc nổ 93km tại khu vực ngoài khơi cửa biển thuộc thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng. Quả bom được xác định do đế quốc Mỹ ném vào thời điểm năm 1972.

VĂN ĐẢM