0985.456.616

Thứ 3, 18/12/2018

74nn22t12

Chống diễn biến hoà bình

Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam

Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tung nhiều thông tin xấu độc bôi nhọ, xuyên tạc về Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhằm làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Quân đội ta, từ đó tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với quân đội. Trước những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm này, chúng ta càng phải kiên trì giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng và bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ của dân, do dân, vì dân.cgvutiinnchhfff

Muốn phát triển kinh tế thị trường càng cần định hướng xã hội chủ nghĩa

Muốn phát triển kinh tế thị trường càng cần định hướng xã hội chủ nghĩa

Trong suốt quá trình đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng tìm tòi, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).mptnktnnchchchddc

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” chống phá Việt Nam

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” chống phá Việt Nam

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện những bài viết xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam, điển hình là bài: “Giành lại nhân quyền - đòi lại dân chủ cho Việt Nam” đăng tải ngày 05/12/2018 trên trang Viettan.org. Trong bài viết, tác giả cố tình xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Họ rêu rao rằng: “Dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân không phát huy được tiềm năng, không được tôn trọng nhân phẩm”. Bên cạnh đó, lợi dụng sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2018), một số người tự xưng là có “sứ mệnh”, “trung thành” với Đảng, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam... Nhưng thực chất thì cố tình xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “thiếu dân chủ”, “vi phạm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo”, lấy đó làm cớ để tuyên truyền sai lệch, nhằm kích động những phần tử bất mãn, phản động chống đối Đảng, Nhà nước ta.cdncbjjdnvhdj

Không để các thế lực thù địch tạo

Không để các thế lực thù địch tạo "khoảng trống" về tư tưởng, văn hóa

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá” và là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại nhất. Trong cuốn sách “1999-chiến thắng không cần chiến tranh”, R.Nixon đã xác định: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu, nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng!".kdtltnncbcbchddc

Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

Những năm qua, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.nddhhfjjvmbjjbvv

Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế

Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế

Hơn 30 năm qua kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay), nhìn tổng thể, công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội-nhất là sau cuộc khủng hoảng, sụp đổ của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) Đông Âu (1985-1991). Từ tình trạng một quốc gia kém phát triển, lương thực không đủ… đến nay Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên: Chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.ktxttmcvndcnnvvb

Cần xử lý ông Chu Hảo để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Cần xử lý ông Chu Hảo để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa kiến nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) được đông đảo cán bộ, đảng viên, trí thức trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị lại lợi dụng vụ việc này để tuyên truyền, xuyên tạc trên mạng xã hội, rằng, kỷ luật ông Chu Hảo là "trừng trị, triệt tiêu những đóng góp của giới tinh hoa, trí thức đối với các đường lối sai lầm của Đảng". Một số đối tượng còn núp dưới danh nghĩa trí thức đã xuyên tạc, kích động và cho rằng, ông Chu Hảo đã dũng cảm cho in những cuốn sách có giá trị, thúc đẩy tự do, dân chủ, bỏ nhiều công sức cho việc chấn hưng dân trí. Kỷ luật ông Chu Hảo là “đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm”, sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”; “kỷ luật Giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam”. Thậm chí chúng còn “tung hô” ông Chu Hảo là “trí thức chân chính”, bị kỷ luật Đảng thì sẽ “trở về với nhân dân”, đóng góp cho sự phát triển đất nước tốt hơn “với tư cách là người tự do”. Đồng thời, chúng lượm nhặt thông tin về một số nhân vật bất mãn để “thổi” lên thành sự kiện: “Rộ trào lưu bỏ Đảng sau vụ Tiến sĩ Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật”…xlnnnochhnvvb

Một luận điệu trái ý Đảng, lòng dân

Chiều ngày 23.10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã bầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu tín nhiệm cao gần như tuyệt đối. Thế nhưng, các thế lực thù địch lại nói xấu, bịa đặt với nhưng nội dung không đúng nhằm chia rẽ nội bộ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gây tâm lý hoang mang, lo lắng, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tỉnh táo trước những luận điệu phản động của

Tỉnh táo trước những luận điệu phản động của "Nhóm Hiến pháp"

Đã thành thông lệ, mỗi khi nước ta diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chính trị lưu vong ở ngoài nước lại tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Ngoài những tổ chức như “Việt Tân”, “Đảng vì dân”, “Lao động Việt”,… gần đây xuất hiện một nhóm mới với tên gọi “Nhóm Hiến pháp”. Nhóm này do Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1969, đối tượng phản động sống lưu vong tại Mỹ thành lập. Chúng hoạt động chủ yếu trên không gian mạng với mục đích xuyên tạc các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước ta, trong đó có Hiến pháp, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.tttnndnnncnxmdtax

Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi lem thân thế, sự nghiệp của Người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.cgvnpjtjjtjv

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin.ktxtnncjjcdcv