0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Thời sự - quốc tế Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới

Đúng 9 giờ ngày 18-10 (giờ địa phương), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Dự kiến Đại hội XIX diễn ra trong 7 ngày.tqqqqqqglllccbbbnn


Thành công của đại hội giúp đẩy nhanh tiến trình cải cách chính trị sâu rộng

 

Đây được xem là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội (CNXH) đặc sắc Trung Quốc.

 

Tham dự đại hội có khoảng 2.300 đại biểu được bầu chọn từ 89 triệu đảng viên trong cả nước cùng các đại biểu khách mời. Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII đệ trình, xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, thảo luận và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ đảng, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.


tqqqqqqglllccbbbnn

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

 

Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nỗ lực bảo đảm kinh tế phát triển ổn định, dân chủ được cải thiện, văn hóa thịnh vượng, xã hội ổn định, vị thế trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang dựa trên những thành quả hiện hữu của Đại hội XVIII để định hướng cho Đại hội XIX và xa hơn nữa. Ghi nhận những khó khăn, tồn tại và thách thức, thế hệ lãnh đạo tương lai của Trung Quốc sẽ đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm bảo đảm nền kinh tế tăng trưởng bền vững, tạo ra nhiều việc làm, đồng thời thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tiến tới xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020.

 

Với tinh thần đó, người dân Trung Quốc đang rất kỳ vọng vào thành công của Đại hội XIX sẽ giúp đẩy nhanh hơn tiến trình cải cách chính trị sâu rộng và từng bước cải thiện cuộc sống dân sinh vì một xã hội ổn định, công bằng và thịnh vượng hơn.

 

Đưa Trung Quốc cơ bản trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vào năm 2035

 

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, trong đó nhấn mạnh CNXH đặc sắc Trung Quốc đã bước vào một kỷ nguyên mới. Báo cáo mang tên "Đảm bảo chiến thắng quyết định trong việc xây dựng một xã hội hiện đại, thịnh vượng về mọi mặt và phấn đấu vì sự thành công lớn của CNXH đặc sắc Trung Quốc trong một kỷ nguyên mới". Báo cáo nêu rõ: "Chúng ta sẽ đoàn kết nhân dân Trung Quốc thuộc mọi dân tộc và đưa họ đến chiến thắng quyết định trong công cuộc xây dựng một xã hội thịnh vượng và hiện đại về mọi mặt, từ đó đảm bảo sự thành công của CNXH đặc sắc Trung Quốc trong một kỷ nguyên mới".

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tăng cường thực thi và giám sát Hiến pháp nhằm đưa Trung Quốc cơ bản trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vào năm 2035. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành lập Tiểu ban Lãnh đạo Trung ương về quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất trong xây dựng Trung Quốc pháp quyền. Tăng cường thực thi và giám sát Hiến pháp, thúc đẩy công tác rà soát thẩm tra phù hợp Hiến pháp, giữ gìn tính quyền uy của Hiến pháp. Báo cáo yêu cầu tổ chức đảng các cấp và toàn thể đảng viên đi đầu trong tôn trọng, học tập, tuân thủ và vận dụng Hiến pháp.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ áp dụng cách tiếp cận 2 bước để xây dựng Trung Quốc thành một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại, thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, tiến bộ về văn hóa, hài hòa và tươi đẹp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nền kinh tế Trung Quốc đã biến đổi từ bước tăng trưởng nhanh sang giai đoạn phát triển chất lượng cao. Ông cho rằng: "Đây là một bước quan trọng trong quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện cấu trúc kinh tế và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới".

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định rằng, Trung Quốc sẽ không đóng cửa với thế giới mà sẽ chỉ ngày càng mở cửa hơn nữa, bởi "mở cửa đem lại tiến bộ trong khi tự khép mình chỉ dẫn tới bị tụt lại đằng sau". 

 

Về chiến lược quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết tâm đưa quân đội nước này thành lực lượng vũ trang hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ 21. Ông nhấn mạnh Trung Quốc về cơ bản sẽ hoàn tất công tác cơ giới hóa quân đội vào năm 2020. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực chiến lược sẽ đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt. Quá trình hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang sẽ cơ bản được hoàn tất vào năm 2035.

Theo QĐND