0985.456.616

thứ 7, 19/01/2019

Thông báo

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ I NĂM 2019

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng:

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ IV NĂM 2018

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng: