0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU THÁNG 3 và QUÝ II NĂM 2019

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU THÁNG 3 và QUÝ II NĂM 2019

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng:


Lịch phát sóng Tháng 3/2019:

 

1. Kỳ 1 tháng 3 năm 2019: Phát sóng 21h20 thứ năm, ngày 14/3/2019 (phát lại 8h30 thứ sáu, ngày 15/3/2019).

 

2. Kỳ 2 tháng 3 năm 2019: Phát sóng 21h20 thứ năm, ngày 28/3/2019 (phát lại 8h30 thứ sáu, ngày 29/3/2019).

 

Lịch phát sóng quý II/2019:

 

1. Kỳ 1 tháng 4 năm 2019: Phát sóng 21h20 thứ năm, ngày 11/4/2019 (phát lại 8h30 thứ sáu, ngày 12/4/2019).

 

2. Kỳ 2 tháng 4 năm 2019: Phát sóng 21h20 thứ năm, ngày 25/4/2019 (phát lại 8h30 thứ sáu, ngày 26/4/2019).

 

3. Kỳ 1 tháng 5 năm 2019: Phát sóng 21h20 thứ năm, ngày 09/5/2019 (phát lại 8h30 thứ sáu, ngày 10/5/2019).

 

4. Kỳ 2 tháng 5 năm 2019: Phát sóng 21h20 thứ năm, ngày 23/5/2019 (phát lại 8h30 thứ sáu, ngày 24/5/2019).

 

5. Kỳ 1 tháng 6 năm 2019: Phát sóng 21h20 thứ năm, ngày 13/6/2019 (phát lại 8h30 thứ sáu, ngày 14/6/2019).

 

6. Kỳ 2 tháng 6 năm 2019: Phát sóng 21h20 thứ năm, ngày 27/6/2019 (phát lại 8h30 thứ sáu, ngày 28/6/2019).