0985.456.616

thứ 7, 19/01/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ I NĂM 2019

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ I NĂM 2019

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng:


1. Kỳ 2 tháng 12 năm 2018: Phát sóng 11h15 chủ nhật, ngày 23/12/2018 (phát lại 17h15 thứ 2, ngày 24/12/2018).

 

2. Kỳ 1 tháng 1 năm 2019: Phát sóng 11h15 chủ nhật, ngày 06/1/2019 (phát lại 17h15 thứ 2, ngày 07/1/2019)

 

3. Kỳ 2 tháng 1 năm 2019: Phát sóng 11h15 chủ nhật, ngày 20/1/2019 (phát lại 17h15 thứ 2, ngày 21/1/2019)

 

4. Kỳ 1 tháng 2 năm 2019: Phát sóng 11h15 chủ nhật, ngày 03/2/2019 (phát lại 17h15 thứ 2, ngày 04/2/2019)

 

5. Kỳ 2 tháng 2 năm 2019: Phát sóng 11h15 chủ nhật, ngày 17/2/2019 (phát lại 17h15 thứ 2, ngày 18/2/2019)

 

6. Kỳ 1 tháng 3 năm 2019: Phát sóng 11h15 chủ nhật, ngày 03/3/2019 (phát lại 17h15 thứ 2, ngày 04/3/2019)

 

7. Kỳ 2 tháng 3 năm 2019: Phát sóng 11h15 chủ nhật, ngày 17/3/2019 (phát lại 17h15 thứ 2, ngày 18/3/2019)

 

8. Kỳ 3 tháng 3 năm 2019: Phát sóng 11h15 chủ nhật, ngày 31/3/2019 (phát lại 17h15 thứ 2, ngày 01/4/2019)