0985.456.616

Thứ 3, 14/08/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ III, IV NĂM 2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ III, IV NĂM 2018

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng:


 

 

Số 598: ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

Số 599: ngày Phát sóng 21 giờ 20 phút, thứ 4, ngày 25 tháng 7 năm 2018

 

Số 600: ngày Phát sóng 21 giờ 20 phút, thứ 4, ngày 08 tháng 8  năm 2018

 

Số 601: ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 22 tháng 8  năm 2018

 

Số 602: ngày Phát sóng 21 giờ 20  phút, thứ 4, ngày 05  tháng 9 năm 2018

 

Số 603 : ngày Phát sóng 11 giờ 15  phút, thứ 4, ngày 19  tháng 9 năm 2018

 

Số 604 : ngày Phát sóng 21 giờ 20  phút, thứ 4, ngày 3  tháng 10  năm 2018

 

Số 605 : ngày Phát sóng 11 giờ 15  phút, thứ 4, ngày 17  tháng 10 năm 2018

 

Số 606 : ngày Phát sóng 21 giờ 20  phút, thứ 4, ngày 7  tháng 11 năm 2018

 

Số 607 : ngày Phát sóng 11 giờ 15  phút, thứ 4, ngày 21  tháng 11 năm 2018

 

Số 608 : ngày Phát sóng 21 giờ 20  phút, thứ 4, ngày 05  tháng 12 năm 2018

 

Số 609 : ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 19  tháng 12 năm 2018

 

SỐ 577 = KỲ 2/9 Phát sóng 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

SỐ 578 = KỲ 3/9 Phát sóng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 9 năm 2017.