1

thứ 7, 19/08/2017

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thông báo LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ 3 NĂM 2017

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ 3 NĂM 2017

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng:


SỐ 572: KỲ 1/7 Phát sóng 22 giờ 10 phút ngày 7 tháng 7 năm 2017.

 

SỐ 573: KỲ 2/7 Phát sóng 20 giờ 10 phút ngày 21 tháng 7 năm 2017.

 

SỐ 574: KỲ 1/8 Phát sóng 22 giờ 10 phút ngày 4 tháng 8 năm 2017.

 

SỐ 575: KỲ 2/8 Phát sóng 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 8 năm 2017.

 

SỐ 576: KỲ 1/9 Phát sóng 22 giờ 10 phút ngày 8 tháng 9 năm 2017.

 

SỐ 577: KỲ 2/9 Phát sóng 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 9 năm 2017.