1

Thứ 5, 26/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thông báo LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ I NĂM 2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ I NĂM 2018

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng:


 

 

-         Số 585: ngày Phát sóng 21 giờ 20 phút, thứ 4, ngày 10 tháng 1 năm 2018.

 

-         Số 586: ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 24 tháng 1 năm 2018.

 

-         Số 587: ngày Phát sóng 21 giờ 40 phút, thứ 4, ngày 07 tháng 2 năm 2018.

 

-         Số 588: ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2018.

 

-         Số 589: ngày Phát sóng 21 giờ 20 phút, thứ 4, ngày 07 tháng 3 năm 2018.

 

-         Số 590: ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 21 tháng 3 năm 2018.

 

-         Số 591: ngày Phát sóng 21 giờ 20 phút, thứ 4, ngày 04 tháng 4 năm 2018.

 

-         Số 592: ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 18 tháng 4 năm 2018.

 

-         Số 593: ngày Phát sóng 21 giờ 20 phút, thứ 4, ngày 02 tháng 5 năm 2018.

 

-         Số 594: ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 16 tháng 5 năm 2018.

 

-         Số 595: ngày Phát sóng 21 giờ 20 phút, thứ 4, ngày 30 tháng 5 năm 2018.

 

-         Số 596: ngày Phát sóng 11 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 13 tháng 6 năm 2018.

 

-         Số 597: ngày Phát sóng 21 giờ 20 phút, thứ 4, ngày 27 tháng 6 năm 2018.

 

SỐ 577 = KỲ 2/9 Phát sóng 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

SỐ 578 = KỲ 3/9 Phát sóng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 9 năm 2017.

 

dcccctkkknnnhhhvvff