1

Thứ 2, 11/12/2017

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Thông báo LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ 4 NĂM 2017

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ 4 NĂM 2017

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng:


 

Số 579: Phát sóng 21 giờ 15 phút ngày 13 tháng 10 năm 2017.

 

 

 

Số 580: Phát sóng 21 giờ 15 phút ngày 27 tháng 10 năm 2017.

 

 

 

Số 581: Phát sóng 21 giờ 15 phút ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

 

 

Số 582: Phát sóng 21 giờ 15 phút ngày 24 tháng 11 năm 2017.

 

SỐ 577 = KỲ 2/9 Phát sóng 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

SỐ 578 = KỲ 3/9 Phát sóng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 9 năm 2017.

 

dcttkn70ctvnn