1

Thứ 2, 11/12/2017

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 29-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.duqstnbbbbtw3

Cục Kỹ thuật Quân khu: Tập huấn công tác an toàn - vệ sinh lao động

QK3 online - Sáng 29-8, tại Trường Quân sự thành phố Hải Phòng, Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức tập huấn công tác an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho hơn 60 đồng chí là chủ nhiệm kỹ thuật, trợ lý kiêm nhiệm công tác AT-VSLĐ các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Quân khu.cktthatvslddd1

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 25-8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.hdthnqtnwww3

Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Chiều 28-8, Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.duqsssqkkkkkkannnnn

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 25-8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu- Trưởng ban Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) Đảng ủy Quân khu dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu chỉ huy các cơ quan chức năng Quân khu, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình.hbtkthnnnnqwtw31

Đảng uỷ Bộ Tham mưu Quân khu: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII)

QK3 online - Sáng 28/8, Đảng uỷ Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.btmthnqtw333

Trường Quân sự Quân khu: Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Sáng 25-8, Trường Quân sự Quân khu tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) đối tượng 2 (khóa 86) cho 78 đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (thành phố) trên địa bàn Quân khu. Đồng chí đại tá Phạm Hoàng Long, Ủy viên Hội đồng giáo dục QP&AN Quân khu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tới dự và chỉ đạo.tqssssqkbgggannkaaaxxx

Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Sáng 28/8, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo.cccttttknqtu333aa

Xí nghiệp 359 (Công ty TNHH MTV Duyên Hải): Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở

Sáng 25-8, Xí nghiệp 359 (Công ty TNHH MTV Duyên Hải) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.xn359dhcddd2017

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam: Tổng kết Nghị quyết TW 3 (khóa VIII)

Sáng 28/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam.thnnntkthnqww31

Đảng ủy Sư đoàn 395: Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

QK3 online - Chiều 24-8, Đảng ủy Sư đoàn 395 tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí đại tá Nguyễn Quang Ngọc, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.e395thntqqqtwww3

 

dcttkn70ctvnn