0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ CHQS Hải Dương: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Bộ CHQS Hải Dương: Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

QK3 online - Chiều ngày 04 /5, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tới dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.hdskkkdmcmhhaccc1


hdskkkdmcmhhaccc1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Theo báo cáo, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cho các đối tượng; nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị; chú trọng đầu tư, bảo đảm và quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện giáo dục chính trị, ngân sách thực hiện Đề án... Nhờ đó, đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo soạn giảng 192 chuyên đề giáo dục chính trị cho các đối tượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thống nhất một số nội dung giáo dục chính trị và thực hiện Đề án cho 625 đồng chí cán bộ, giáo viên. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi.

 

Hội nghị xác định, trong thời gian tới là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các bước tiếp theo của Đề án; phấn đấu đến năm 2020 các nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng đều sử dụng bằng hình thức trình chiếu; phát huy vài trò của cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện Đề án và công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn, hội thi, hội thao; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp giảng dạy chính trị; ứng dụng công nghệ thông tin vào gảng dạy chính trị; tiếp nhận, cấp phát, sử dụng có hiệu quả kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ quan, đơn vị.


hdskkkdmcmhhaccc11

Toàn cảnh hội nghị

Duy Hưng