0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Hưởng ứng “Ngày chạy thể thao quân sự quốc tế”

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Hưởng ứng “Ngày chạy thể thao quân sự quốc tế”

bchhdhunttqtChiều 01/3, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức phát động hưởng ứng “Ngày chạy thể thao quân sự quốc tế” năm 2016 (gọi tắt là CISM).


Hội đồng thể thao quân sự thế giới với vai trò đại diện cho giới thể thao quân sự thế giới trong các hoạt động thể dục thể thao, giáo dục thể chất của các quân nhân, tạo mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước trên thế giới. Huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao là một nội dung cơ bản trong hệ thống huấn luyện của quân đội các nước trên thế giới, vì vậy, việc tổ chức hiệu quả “Ngày chạy thể thao CISM” của các đơn vị quân đội sẽ làm phong phú hình thức hoạt động thể thao quần chúng ở các cơ quan, đơn vị. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh có gần 350 cán bộ, nhân viên tham gia chạy và được tổ chức thành 10 khối ở cự ly trên 3.000m. Thông qua đây nhằm khuyến khích, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao quần chúng, khơi dậy tinh thần giáo dục thể chất, rèn luyện thể lực, bảo đảm sức khỏe bền bỉ, dẻo dai của bộ đội để phục vụ huấn luyện tốt, chiến đấu giỏi, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.


bchhdhunttqt

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia chạy CISM

Văn Phúc