1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

QK3 online - Chiều 18-5, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh, giai đoạn (2015-2017).hdrknnnnannannahdrknnnnannanna

Toàn cảnh hội nghị

 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn có ý nghĩa quyết định đến việc hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật của quân nhân. Trong 3 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nền nếp chính quy, cải cách hành chính, rèn luyện kỷ luật. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân; đặc biệt là những bộ phận công tác nhỏ, lẻ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chưa cao. Căn cứ vào đánh giá, phân loại tư tưởng; chỉ huy các cấp đã phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ quân nhân yếu, kém. Tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”, kịp thời biểu dương, nêu gương những điển hình tiên tiến.


Hội nghị xác định phương hướng tăng cường công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian tới, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong quản lý, rèn luyện kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tinh thần dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; phấn đấu giảm vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,2%; không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Hoàng Tuấn


 

dctttt70nndmmckkdjccc