1

thứ 7, 21/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Phối hợp chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên giáo

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Phối hợp chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên giáo

hytgggagaggggQK3 online - Chiều 17-01, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên) và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2016.


hytgggagagggg

Quang cảnh hội nghị giao ban

 

Năm 2016, Phòng Chính trị và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp, thực hiện tuyên truyền hiệu quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phối hợp chỉ đạo LLVT tỉnh làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 222-ĐA/ĐU ngày 05-5-2016 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền và công tác thi đua – khen thưởng trong LLVT tỉnh, giai đoạn 2016-2020; đưa việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hành động tự giác trong học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày, gắn với đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú trước khi nhập ngũ. Duy trì có nền nếp việc trao đổi thông tin hai chiều giữa Phòng Chính trị với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy; phối hợp nắm chắc địa bàn, dư luận xã hội, tình hình tư tưởng LLVT và nhân dân; kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn ‘Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn.


Hội nghị xác định chủ đề phối hợp năm 2017 là: “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ quân sự, quốc phòng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT địa phương”

Hoàng Tuấn


 

dctttt70nndmmckkdjccc