0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình: Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2015

Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình: Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2015

nbktd1Ngày 22/1, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2015 với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, Quyết thắng” và đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Mùi”.

 

 

Mục tiêu cuả phong thi đua Quyết thắng năm 2015 và đợt thi đua đột kích tập trung vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; xây dựng lực lượng DBĐV, DQTV vững mạnh, rộng khắp, hoạt động hiệu quả; quản lý, nắm chắc tình hình mọi mặt, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh phong trào thi đua“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt dân chủ, kỷ luật trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tổ chức cho bộ đội đón xuân lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, SSCĐ cao…


Thời gian thực hiện đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Mùi”, từ ngày 20/01 đến ngày 28/02/2015.


nbktd1

nbktd12

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua

 

                                                                                           Hồng Nam