0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình: Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017

Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình: Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017

nbpdpttdmm2017

 

nbpdpttdmm2017

Lễ ký kết giao ước thi đua


Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 với Chủ đề: “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng” và đợt thi đua đột kích “70 mươi ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (1/4/1947-1/4/2017).


Phong thi đua Quyết thắng năm 2017 tập trung vào một số nội dung như: xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Đợt thi đua đột kích “70 ngày hành động kiểu mẫu” tập trung thực hiện 3 kiểu mẫu đó là: Kiểu mẫu về nhận thức và hành động; Kiểu mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Kiểu mẫu về xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật. Đợt thi đua đột kích bắt đầu từ ngày 22/01 đến ngày 01/4/2017.

                                                Hồng Nam