1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bộ CHQS tỉnh Thái Bình: Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017

Bộ CHQS tỉnh Thái Bình: Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017

QK3 online - Chiều 06-3, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tổ chức hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2017. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và chỉhdqbccc huy các đơn vị nhận nguồn, bao gồm 11 đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu.


hdqbccc

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2016, toàn tỉnh đã sắp xếp đủ 100% đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của tỉnh. Quân số sắp xếp đạt trên 99% so với chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ tham gia huấn luyện đạt trên 95%; các đơn vị được phân công huấn luyện, đào tạo đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo nội dung, thời gian, quân số, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.


Sau hội nghị này, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp tiến hành phúc tra, quản lý, nắm chắc số lượng, đảm bảo chất lượng về chuyên nghiệp quân sự, có tỷ lệ dự phòng hợp lý. Các đơn vị nhận quân tổ chức huấn luyện đúng đối tượng, sát với tình hình cụ thể từng địa phương, đơn vị; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện. Kết thúc huấn luyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời.

Văn Dũng

 

dcccctkkknnnhhhvvff