0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho sĩ quan

Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho sĩ quan

 

Bộ CHQS thành phố Hải Phòng vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 100 đồng chí là sĩ quan cấp bậc thiếu tá, trung tá và sĩ quan có phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cấp thuộc LLVT thành phố.


Trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập 9 chuyên đề cơ bản, gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về An ninh Quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QP-AN; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Các trạng thái Quốc phòng; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới… Thông qua học tập nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ sĩ quan LLVT thành phố nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược QP-AN trong tình hình mới, từ đó có thể vận dụng linh hoạt vào quá trình công tác ở cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                 HOÀNG KIÊN