1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính năm 2014

Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính năm 2014

hnqtns2015Sáng ngày 09 tháng 3, Quân khu vừa tổ chức Hội nghị quyết toán ngân sách và tổng kết công tác tài chính năm 2014 đối với Bộ CHQS thành phố Hải Phòng. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.


Năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng Quân khu và thành phố, công tác tài chính của Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã bảo đảm tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Thành phố đã mở 109 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng với trên 10.800 đồng chí; đào tạo sĩ quan dự bị cho 50 đồng chí với số tiền 1 tỷ 300 triệu đồng; mua 1.200 xuất quân trang DBĐV số tiền 1,7 tỷ đồng; cấp phát hơn 7 tỷ đồng phụ cấp trách nhiệm cho trên 2.700 đ/c sĩ quan dự bị và gần 2.500đ/c quân nhân dự bị; mua sắm vật tư, sữa chữa trang bị kỹ thuật gần 450 triệu đồng; đóng mới 1.500 hòm đạn các loại, mua vật tư bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên súng pháo, khí tài với số tiền hơn 80 triệu đồng… Đồng thời thực hiện nghiêm quy chế cấp ủy Đảng trong quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chấp hành nghiêm dự toán ngân sách, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của LLVT thành phố.


hnqtns2015

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu trong năm 2015, Bộ CHQS thành phố cần tiếp tục nắm chắc nhiệm vụ của đơn vị và khả năng đảm bảo ngân sách được giao; thực hiện nghiêm quy chế cấp ủy Đảng lãnh đạo về quản lý, sử dụng tài chính theo Quy chế của Đảng ủy Quân khu và nghị quyết số 174-NQ/NĐ của Đảng ủy Quân khu về công tác tài chính Quân khu đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2015; tăng cường quản lý tài sản Nhà nước tại các đơn vị theo Nghị định 106/2009/NĐ-CP của Chính phủ… góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng trong những năm tiếp theo.

 

Tin, ảnh: Phạm Tâm

 

 


 

dcccctkkknnnhhhvvff