0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Quốc phòng: Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại tỉnh Hưng Yên

Bộ Quốc phòng: Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại tỉnh Hưng Yên

Sáng 05 - 12, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP) tại Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân khu.bqpkthyycncnc11


bqpkthyycncnc1

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, UVTU Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu động viên cán bộ chiến sĩ Đại đội Trinh sát đặc nhiệm Bộ CHQS tỉnh

 

Theo báo cáo, năm 2018, cấp ủy, chính quyền các địa phương và LLVT tỉnh Hưng Yên đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nghị định của Chính phủ, hệ thống văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Quân khu về công tác QS, QPĐP. Kết quả nổi bật là: Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; xây dựng nông thôn mới… Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của LLVT tỉnh không ngừng được nâng cao, công tác xây dựng lực lượng đi vào chiều sâu, vững chắc; hoạt động thi đua, tuyên truyền có nhiều đổi mới; công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật cho các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2018, LLVT tỉnh đã chỉ đạo 49 xã, phường, thị trấn, ban, ngành tổ chức diễn tập phòng thủ; phối hợp tổ chức huấn luyện trên 3.000 QNDB; chỉ đạo tổ chức huấn luyện gần 15.000 DQTV ở 161 xã, phường, thị trấn và 208 đơn vị tự vệ, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.


bqpkthyycncnc11

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, UVTU Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác QS, QPĐP của tỉnh; đồng thời yêu cầu cơ quan quân sự các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà Nước về nhiệm vụ công tác QS, QPĐP và Luật Quốc phòng. Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp bảo đảm đủ số lượng, thành phần và hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Làm tốt công tác tuyển quân, xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV bảo đảm chất lượng. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QP-AN, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng KVPT của tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Đức Việt