0985.456.616

Thứ 5, 13/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Quốc phòng kiểm tra Lữ đoàn 242

Bộ Quốc phòng kiểm tra Lữ đoàn 242

QK3 online - Sáng 23-7, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu Cần làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Lữ đoàn 242 - đơn vị được Bộ Quốc phòng lựa chọn xây dựng điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Cùng đi với đoàn có các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân khu.bqpktnndjjchdccc


bqpktnndjjchdccc

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm- Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu kết luận kiểm tra

 

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Nổi bật là: Duy trì nghiêm các chế trực SSCĐ; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng lên; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy dân chủ, tích cực nâng cao ý thức chấp hành lễ tiết tác phong quân nhân, mang mặc, xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý chí quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, kỹ thuật; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời nhắc nhở Lữ đoàn 242 cần duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tăng cường tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện cơ bản, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành là chính, bảo đảm thiết thực, vững chắc; làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tăng cường công tác thi đua, tuyên truyền; rà soát kế hoạch, triển khai toàn diện việc xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Đức Việt