0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Tổng Tham mưu: Tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào

Bộ Tổng Tham mưu: Tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào

QK3 online - Sáng 25-6, tại Trường Quân sự Quân khu, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào. Tới dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Bùi Đình Thi, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (BTTM); Đại tá Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu. Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân khu.bttmmdjjdncjakdjcppxc


bttmmdjjdncjakdjcppxc

Các đại biểu trao đổi tại buổi tập huấn.

 

Tham gia tập huấn có 29 đồng chí cán bộ quân sự địa phương Quân đội nhân dân Lào. Theo kế hoạch, trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như: Những vẫn đề cơ bản của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam; một số vấn đề cơ bản về chiến lược, nguyên tắc quốc phòng Việt Nam; các chuyên đề về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh… Ngoài ra, lớp tập huấn còn nghiên cứu thực tế và tham quan các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu.

 

Lớp tập huấn nhằm giúp các đồng chí cán bộ quân sự địa phương Quân đội nhân dân Lào nắm được những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới; từ đó vận dụng sáng tạo trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam – Lào.

NGUYỄN QUÝ