0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Tham mưu Quân khu: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Bộ Tham mưu Quân khu: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Sáng 04-01, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua Quyết thắngnăm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.btmmmqkkdjhvhggfff


Năm 2018, Bộ Tham mưu đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình biên giới, trên không, trên biển và nội địa trên địa, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo 3 tỉnh (Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình), 26 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc và 11 sở, ngành thuộc tỉnh diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) đạt mục đích yêu cầu đề ra. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu. Các đơn vị làm tốt công tác tập huấn cán bộ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tổ chức diễn tập sát thực tiễn, kết quả kiểm tra huấn luyện, diễn tập, 100% khoa mục khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; phát động và duy trì hiệu quả các đợt thi đua cao điểm, đột kích; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 01 năm hoạt động giữa Bộ Tham mưu Quân khu và Bộ Tham mưu Quân chủng Hải Quân; không ngừng cao trình độ SSCĐ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đoạt thứ hạng cao.


btmmmqkkdjhvhggfff

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào TĐQT

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu nhấn mạnh: Năm 2019, Bộ Tham mưu cần tập trung tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục thực hiện khâu đột phá “Năng lực, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực – Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với Quân đoàn 1 diễn tập CH-TM 1 bên, 2 cấp trên bản đồ. Chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình quốc phòng trong KVPT; chỉ đạo tỉnh Thái Bình và Hải Dương diễn tập KVPT đạt kết quả tốt.

 

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 đã được Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tham mưu khen thưởng.

                                                                                           Đoàn Trang