1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bộ Tư lệnh Quân khu: Hội thảo khoa học “LLVT Quân khu 3 với công tác bảo vệ môi trường”

Bộ Tư lệnh Quân khu: Hội thảo khoa học “LLVT Quân khu 3 với công tác bảo vệ môi trường”

htkhqk2015Sáng 02/6, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lực lượng vũ trang Quân khu với công tác bảo vệ môi trường”. Đồng chí Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu tới dự và chủ trì hội thảo. Tham dự có đại biểu Cục khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị khu vực phía Bắc và Quân khu.


Trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân thức, làm chuyển biến ý thức trách nhiệm của từng cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu về công tác bảo vệ môi trường. Bằng nhiều biện pháp chủ động, sáng tạo, LLVT Quân khu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, cùng các cấp, các ngành địa phương, nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh theo hướng bền vững. Tại Hội thảo, hơn 20 bài tham luận của các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, nhà nghiên cứu đã luận giải sâu sắc làm rõ về vai trò, tầm quan trọng của môi trường đối với con người nói chung, tác động đến đời sống sinh hoạt và hoạt động quân sự của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nói riêng và dự báo tình hình, những yếu tố tác động, đề xuất một số chủ trương, giải pháp cơ bản trong thời gian tới.


Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt một số giải pháp chính là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu; chủ động khắc phục sự cố môi trường, đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào quá trình thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư quốc phòng; phát hiện và tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại các cơ quan, đơn vị, phấn đấu đến năm 2020 về cơ bản không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường, biến đổi khí hậu phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt kế hoạch hành động của Bộ Quốc phòng và Quân khu về biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020.


htkhqk2015

 

Đồng chí Thiếu tướng Trần Thành - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận tại Hội thảo 

Duy Hưng


 

dcccctkkknnnhhhvvff