1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bộ Tư lệnh Quân khu: Kiểm tra các mặt công tác tại Sư đoàn 395

Bộ Tư lệnh Quân khu: Kiểm tra các mặt công tác tại Sư đoàn 395

btlqkkt1smctttttQK3 online - Sáng ngày 16/8, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do đồng chí Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Sư đoàn 395.


Theo báo cáo của đơn vị, 7 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao bản lĩnh chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; triển khai và thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, SSCĐ. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đời sống tốt, an toàn về mọi mặt”.


Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các phương án chiến đấu, kế hoạch phòng chống GNTT - TKCN, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, các đơn vị trong Sư đoàn đã đầu tư trên 1 tỷ 400 triệu đồng và hơn 70.000 ngày công xây dựng thao trường bãi tập; làm mới và tu sửa gần 23.000 bia bảng, sổ sách, giáo án huấn luyện; có 45 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào huấn luyện...


btlqkkt1smcttttt

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra công trình xây dựng tại Sư đoàn 395

 

Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ và xây dựng đơn vị, duy trì tốt các khu tăng gia sản xuất tập trung, bảo đảm an toàn kho tàng, nhà xưởng và VKTBKT. Đời sống vật chất, tinh thần bộ đội được cải thiện, cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Sau khi nghe chỉ huy Sư đoàn 395 báo cáo, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã kiểm tra thực tế các mặt công tác tại Sư đoàn, nhất là các công trình xây dựng như: Hội trường, sở chỉ huy, nhà làm việc, nhà nghỉ tại Sư đoàn.


Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân khu biểu dương những thành tích Sư đoàn đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; chú trọng công tác huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, xây dựng cơ bản; tổ chức hội thi, hội thao tại đơn vị và tham gia với cấp trên đạt kết quả cao; chuẩn bị tốt các phương án, sẵn sàng cơ động phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phư­ơng giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

Đức Việt


 

dcccctkkknnnhhhvvff