0985.456.616

thứ 7, 22/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Tư lệnh Quân khu: Kiểm tra toàn diện chỉ huy và cơ quan Ban CHQS các huyện, quận thị xã, thành phố

Bộ Tư lệnh Quân khu: Kiểm tra toàn diện chỉ huy và cơ quan Ban CHQS các huyện, quận thị xã, thành phố

qkkttdcdvttttttSáng ngày 04/7, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (Bộ CHQS tỉnh Nam Định), Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức khai mạc kiểm tra toàn diện chỉ huy và cơ quan Ban CHQS các huyện, quận thị xã, thành phố năm 2016.


Tham gia cuộc kiểm tra có 234 đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng - TMT; Phó Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Chính trị; Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật; Trợ lý Tác huấn, Quân lực, Dân quân, Binh chủng; Trợ lý Tổ chức - Cán bộ; Trợ lý Bảo vệ - Dân vận; Trợ lý (nhân viên) Quân khí của 18 đầu mối đơn vị đại diện cho 94 Ban CHQS cấp huyện trong toàn Quân khu.


qkkttdcdvtttttt

Các thí thực hiện nội dung kiểm tra nhận thức tham mưu tác chiến

 

Trong thời gian 4 ngày các thí sinh phải thực hiện các nội dung như: Soạn thảo quyết tâm chiến đấu; nhận thức CTĐ, CTCT; điều lệnh đội ngũ; báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ; bắn súng K54…


Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá năng lực, trình độ tham mưu, tổ chức điều hành của người chỉ huy và cơ quan Ban CHQS cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, làm cơ sở để xác định nội dung, biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ của người chỉ huy và cơ quan quân sự địa phương trong tình hình mới.

                                                                                               Văn minh