1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bộ Tư lệnh Quân khu: Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bộ Tư lệnh Quân khu: Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

lykctnctbdbkxiv1Chiều ngày 9/3, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác với người tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


lykctnctbdbkxiv

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri

 

Tại hội nghị, các cử tri được nghe quán triệt nội dung các tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; nghe tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV là đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu.


Với tinh thần tập trung dân chủ, các cử tri tham dự Hội nghị đã thảo luận về các tiêu chí, phân tích những vấn đề liên quan đối với cá nhân người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Các ý kiến được đưa ra đều nhất trí với nhân sự được giới thiệu. Qua biểu quyết, 100% cử tri nhất tín nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.


Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


lykctnctbdbkxiv1

Trung tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu kết luận hội nghị

 

Tại hội nghị này, các cử tri tiếp tục giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu là người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, với tỷ lệ biểu quyêt nhất trí 100%.

                                                                                                Văn Minh


 

dctttt70nndmmckkdjccc