0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Tư lệnh Quân khu: Quán triệt Nghị quyết và Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính

Bộ Tư lệnh Quân khu: Quán triệt Nghị quyết và Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính

Chiều 05-12, tại Đoàn An điều dưỡng 295, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết và Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội; các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Thiếu tướng Đào Tuấn Anh.qttccnnchhdnvjvjvb


qttccnnchhdnvjvjvb

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã quán triệt Nghị quyết số 915-NQ/QUTW, ngày 28/8/2018 của Quân uỷ Trung ương và Nghị quyết số 520-NQ/ĐUQK, ngày 01/11/2018 của Đảng uỷ Quân khu về đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo viên Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) phổ biến một số nội dung cơ bản của Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội; các nội dung mới trong đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội và hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 85/CT-BQP ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tự chủ tài chính đối với các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trong quân đội.


qttccnnchhdnvjvjvb1

Các đại biểu dự hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu cấp uỷ các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và đề án trong toàn Quân khu; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, tổ chức tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ nhận thức đầy đủ về cơ chế quản lý tài chính mới. Cơ quan tài chính các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy trong điều hành, quản lý ngân sách theo đúng nội dung của đề án; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những bất cập trong quá trình thực hiện, bảo đảm thực hiện đồng bộ trong toàn Quân khu. Các công ty tiếp tục thực hiện đúng lộ trình cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước đúng thủ tục, thời gian quy định; phấn đấu đến năm 2020 các doanh nghiệp thuộc Quân khu hoàn chỉnh về cơ cấu, biên chế và tự chủ trong kinh doanh.

Hoàng Tuấn