0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Tư lệnh Quân khu: Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Bộ Tư lệnh Quân khu: Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

QK3 online - Sáng 9-7, Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018). Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo UBND 9 tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.btqkkkskkjjdjhhtpll1


btqkkkskkjjdjhhtpll1

Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị

 

Trong 24 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; hệ thống công trình quốc phòng được lập hồ sơ đầy đủ và quản lý chặt chẽ theo phân cấp; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự từng bước được củng cố, hoàn thiện, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) của quân khu, bảo đảm liên hoàn, vững chắc cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Công tác giáo dục, tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được quan tâm thường xuyên với nhiều hình thức đạt hiệu quả cao. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện pháp lệnh. Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành phố luôn gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh (QPAN); giữ vững thế trận bố trí quốc phòng trong KVPT của quân khu. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo vệ an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố QPAN, tạo môi trường thuận lợi để các tỉnh, thành phố phát triển kinh tế-xã hội và củng cố QPAN.

 

Tại hội nghị, cùng với đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, bất cập, các đại biểu đã thống nhất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong thời gian tới, trong đó tập trung tăng cường hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng; cụ thể hóa một số quy định chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chưa tương thích, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013; Luật Xây dựng, đầu tư năm 2014; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và tình hình thực tiễn phát triển, hội nhập đất nước.

 

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội trong thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.


btqkkkskkjjdjhhtpll11

Quang cảnh Hội nghị

 

Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phát huy tốt vai trò tham mưu cho UBND trong quản lý Nhà nước về quốc phòng; chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng, chính quyền các cấp và các đơn vị đóng quân trên địa bàn trong triển khai thực hiện pháp lệnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị gắn với củng cố QPAN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm kê, đánh giá đúng tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn bí mật quân sự, tạo thế và lực vững chắc trong xây dựng KVPT Quân khu, nâng cao khả năng phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 24 năm thực hiện Pháp lệnh, đồng chí Tư lệnh cũng đã đề cập đến một số hạn chế, thiếu sót, đó là: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục; công tác kiểm tra, thống kê, điểm nghiệm còn gặp một số khó khăn; công tác quản lý của một số đơn vị những năm trước đây còn lỏng lẻo dẫn đến tình trạng một số khu đất quốc phòng bị tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng; kinh phí xây dựng, kinh phí hỗ trợ trong việc bảo vệ các công trình chưa rõ ràng...

 

btqkkkskkjjdjhhtpll111

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị

 

Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho chính quyền các địa phương thực hiện đúng, hiệu quả Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng trong công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị gắn với củng cố QPAN. Với các công trình xuống cấp cần được rà soát và báo cáo lên Bộ Quốc phòng cho phép tháo dỡ, di chuyển để không ảnh hưởng với sự phát triển kinh tế của địa phương…

 

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Bằng khen cho 16 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Giao Linh - Văn Thanh