1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Bộ Tư lệnh Quân khu:Tổng kết nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng năm 2016

Bộ Tư lệnh Quân khu:Tổng kết nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng năm 2016

qktknvxdkttttaaQK3 online - Ngày 16/01, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.


qktknvxdkttttaa

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

 

Năm 2016, các đơn vị LLVT Quân khu đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Khối các doanh nghiệp đã bảo đảm đủ việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.


Các đơn vị dự toán có thu đã chủ động phát huy nội lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp làm kinh tế, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ và người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.


Đoàn kinh tế - quốc phòng 327 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới Quảng Ninh.


Khối các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động, tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.


Kết quả lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng đã góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Tiêu biểu là các đơn vị: Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải, Đoàn kinh tế - quốc phòng 327, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng, Sư đoàn 395, Bệnh viện Quân y 5, Xưởng 10...


Hội nghị đã đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng năm 2017, trong đó tập trung chỉ đạo các công ty cổ phần thực hiện thoái vốn nhà nước, cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải, phấn đấu giữ vững tốc độ phát triển, doanh thu cao hơn năm 2016 từ 10-15%, bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, có tích luỹ để tái sản xuất, phát triển bền vững.


Các đơn vị công lập, dự toán có thu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho các đối tượng chính sách. Các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp xây dựng và phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.


Quá trình thực hiện nhiệm vụ cần gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần tăng cường khả năng phòng thủ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiếu đấu của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                              Lê Hoàng, Đức Việt


 

dctttt70nndmmckkdjccc