1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Hải Dương: Rút kinh nghiệm triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Hải Dương: Rút kinh nghiệm triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

QK3 online - Chiều 6-9, tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh tổ chức hội nghị kết luận địa bàn và rút kinh nghiệm triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn của 2 huyện Thanh Hà và Gia Lộc. Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu; đại biểu cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân khu. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.bcd137qkkkkthd1


bcd137qkkkkthd1

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Phó Chính ủy,

Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu phát biểu tại Hội nghị

 

Thực hiện kế hoạch của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237 về triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Hải Dương đã tổ chức quán triệt, triển khai nhằm thống nhất nhận thức, nêu cao trách nhiệm cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đã chọn huyện Thanh Hà và Gia Lộc và trong mỗi huyện chọn 2 xã để triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua số liệu do cơ quan cấp trên cung cấp kết hợp với chủ động khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, kết nối và xử lý tốt các nguồn thông tin về mộ liệt sĩ đã tiếp nhận được, tiến hành phân tích danh sách 3.464 liệt sĩ theo địa bàn hy sinh chuyển giao cho 12 huyện, thành phố, thị xã. Trong đó, đã cung cấp cho 2 huyện Thanh Hà và Gia Lộc 678 thông tin liệt sĩ. Thông qua kiểm đếm, xác minh tại 4 xã triển khai thí điểm có tổng số 631 mộ liệt sĩ, trong đó 615 mộ liệt ở nghĩa trang địa phương, 16 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Số mộ có hài cốt liệt sĩ là 326; 45 mộ có hài cốt nhưng chưa xác minh được tên; 305 mộ không có hài cốt; 171 mộ có đầy đủ thông tin về liệt sĩ; 460 mộ có một phần thông tin; 7 hài cốt bàn giao cho địa phương khác quản lý. Qua hai tháng triển khai thực hiện, với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyến địa phương, các ban, ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng trong việc triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của 2 huyện và 4 xã.


bcd137qkkkkthd11

Các đại biểu dự hội nghị


Hội nghị đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới là: Tiếp tục tuyên truyền, phố biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 24 –CT/TƯ của Bộ Chính trị, Quyết định 1237/QĐ-TTg của Thủ trướng Chính phủ và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 1237 ở các cấp về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo cho mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan; thường xuyên củng cố, kiện toàn các thành viên trong Ban chỉ đạo 1237 các cấp; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trước mắt tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bàn giao, cung cấp thông tin, xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ theo Hướng dẫn số 1914/HD-VP của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thưc hiện Đề án 1237; chấn chỉnh các thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học; đấu tranh với những hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập tài cốt liệt sĩ.

Duy Hưng


 

dcccctkkknnnhhhvvff